;
 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

Λιμενικά

Ανακατασκευή Τουριστικού Λιμένος Αστήρ Μαρίνας Βουλιαγμένης

  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
  • Προϋπολογισμός 50.847.000,00€
Λιμενικά

Επέκταση Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ

  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2015
  • Προϋπολογισμός -
Λιμενικά

Κατασκευή Κρηπιδώματος μήκους 500μ στο λιμάνι Λεμεσού

  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2015
  • Προϋπολογισμός -
Λιμενικά

Νέος Προβλήτας Πετρελαιοειδών

  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2018
  • Προϋπολογισμός -
Λιμενικά

Προβλήτα ΙΙ Σ.ΕΜΠΟ. Προβλήτα ΙΙ, Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων

  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2012
  • Προϋπολογισμός -