;
 

ΕΡΕΥΝΑ

Εικόνα για την κατηγορία ΕΡΕΥΝΑ

Η εταιρία υποστηρίζει τις δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης και συμμετέχει ενεργά σε αυτές [Εμπλουτισμός Επαγγελματικών Ικανοτήτων και Επίγνωση Εργασιακής Κουλτούρας Ευρωπαίων Επαγγελματιών στις Κατασκευές (2007-2009)]. Μάλιστα αποτελεί τη μοναδική ελληνική κατασκευαστική εταιρεία με αναφορές σε σημαντικά επιστημονικά αμερικανικά περιοδικά του ειδικού τύπου:

Automation in Construction

“Computer simulation and analysis framework for floating caisson construction operations”

Antonios Panas, John-Paris Pantouvakis

 

Journal of Construction Engineering and Management

"Simulation-Based and Statistical Analysis of the Learning Effect in Floating Caisson Construction Operations"

Antonios Panas, John-Paris Pantouvakis