;
 

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στους τομείς της πολιτικής μηχανικής, της μηχανικής, της κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην παροχή ποικιλόμορφων υπηρεσιών που άπτονται των τομέων αυτών σε ολόκληρη την χώρα. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1990 αποτελώντας το δημιούργημα τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μετόχων της, οι οποίες χρονολογούνται ήδη από το 1980.

Εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες παραδίδει έργα υψηλής ποιότητας, βασιζόμενη στην εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες και υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών της. Με ισχυρό εφόδιο το εξειδικευμένο προσωπικό της και τις διεθνείς της συνεργασίες εξελίσσεται σε ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον αναλαμβάνοντας έργα με ιδιαίτερες τεχνικές και ποιοτικές απαιτήσεις. Μάλιστα η τεχνογνωσία της σε Λιμενικά και Εξειδικευμένα Κατασκευαστικά έργα συνέβαλαν και συμβάλλουν, από πλευράς της, στην κατασκευή καλύτερων υποδομών για την χώρα και εν τέλει στην ανάπτυξή της ίδιας της ελληνικής οικονομίας.

H συσσωρευμένη εμπειρία της ίδιας της εταιρίας, η συνέπειά της, το γεγονός πως πάντοτε ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, έθεσαν τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας τεχνογνωσίας στη μελέτη και την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγική της ικανότητα και τη ξεχωριστή θέση που κατέχει στην τοπική αγορά.

Σήμερα η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι δυναμικά αναπτυσσόμενη κατασκευαστική εταιρεία που βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο της ιστορίας της καθώς επεκτείνει τις δραστηριότητές της στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης.