;
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΠΡΟEΔΡΟΥ

Ο όμιλος ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι το αποτέλεσμα πολλών χρόνων σκληρής και κοπιαστικής δουλειάς, βαθιάς γνώσης του αντικειμένου (μελέτη/σχεδιασμός/κατασκευές κτιρίων, ανάπτυξη ακινήτων και διαχείριση έργων καθώς και παρεμφερείς υπηρεσίες σε σχέση με τα προαναφερθέντα) και ενός άλλου πολύ σημαντικού στοιχείου: του οράματος για δημιουργία. Εμείς, οι άνθρωποί της και ιδρυτές του Ομίλου, εκκινήσαμε τη σταδιοδρομία μας από το επίπεδο των ατομικών επιχειρήσεων και των εργοληπτικών κοινοπραξιών και καταφέραμε σήμερα, έχοντας ως σύμμαχο τη συνέπεια και την εργατικότητα, να αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα από τις πιο απλές κατασκευές έως και τα πλέον απαιτητικά και σύνθετα έργα.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν τριακονταετούς - και μόνιμα ανοδικής- πορείας μας αποκτήσαμε πλούσια τεχνογνωσία αλλά και τον κατάλληλο μηχανικό - μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος μας τη δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα και σε οποιαδήποτε πρόκληση.

Η εταιρία δεν εδράζει τη φιλοσοφία της σε μια στείρα και ψυχρή επαγγελματική αντιμετώπιση αλλά αντίθετα βασίζει τη λειτουργία της στην έννοια της οικογένειας – και ως τέτοια λειτουργεί και πορεύεται. Το ανθρώπινο δυναμικό της βρίσκεται σε σχέση πολύχρονης συνεργασίας τόσο μεταξύ του όσο και με την εταιρία. Οι «οικογενειακές» σχέσεις που έχουν δομηθεί μέσα από τα χρόνια ως αποτέλεσμα της αρμονικής αυτής συνύπαρξης και συνεργασίας, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία – ιδιαίτερα σε θέματα που άπτονται των κατασκευών υποδομών σε έργα δημόσια και έργα που σχετίζονται με λιμένες - η αποδεδειγμένη μέσα από τα χρόνια υπευθυνότητα όσον αφορά την ταχύτατη και πέραν των προσδοκιών του πελάτη παράδοση των εκάστοτε έργων καθώς και η ευαισθησία της ΤΕΚΑΛ A.E. σε θέματα περιβάλλοντος, καινοτομίας και υγιούς ανταγωνισμού προσδίδουν στην εταιρία ένα σημαντικότατο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.

Στην πορεία μας, μέσα από τις δεκαετίες, ανταποκριθήκαμε επανειλημμένα σε ζητήματα που απασχόλησαν τον κοινωνικό ιστό, άμεσα και με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία:

Συμμετείχαμε στην εκτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών των σχολικών κτιρίων που προκάλεσε ο σεισμός που έπληξε την Αττική το 1999.

Λάβαμε ενεργό μέρος στην υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για τη διαμόρφωση νέων μορφών χώρων αύλησης των σχολείων.

Αποκαταστήσαμε και αναδείξαμε, με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, ένα μεγάλο αριθμό διατηρητέων κτιρίων με μεγάλη ιστορική και πολιτιστική αξία. Συμβάλλαμε, με την κατασκευή υπογείων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, στη λύση κυκλοφοριακών προβλημάτων και προβλημάτων στάθμευσης στην ολοένα και μεγεθυνόμενη πόλη των Αθηνών με ταυτόχρονες αναπλάσεις του περιβάλλοντα χώρου.

Συντελέσαμε στην διατήρηση των Ολυμπιακών Αθλητικών Εγκαταστάσεων τόσο με την υποστήριξή μας σε θέματα μηχανικής όσο και με την αναγνωρισμένη ικανότητα της εταιρίας μας να μπορεί να εγγυάται επίλυση των οποιωνδήποτε προβλημάτων προκύπτουν.

Δημιουργήσαμε, με μέθοδο και προγραμματισμό, τις προϋποθέσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων μας στα Βαλκάνια.

Συμμετείχαμε στην κοινοπραξία που ανέλαβε την αναβάθμιση του Προβλήτα II στο Λιμάνι του Πειραιά -που έχει δοθεί με παραχώρηση στην Κινεζική Εταιρία COSCO- και σεβόμενοι το σημαντικό αυτό έργο το υλοποιήσαμε βάση της άρτιας τεχνογνωσίας μας, εγκαίρως και με μεγάλη επιτυχία. Επιπλέον, συμμετείχαμε στην κοινοπραξία που ανέλαβε την κατασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ (Ανατολικό Τμήμα) καθώς και, τον Φεβρουάριο του 2015, στην κοινοπραξία επέκτασης του Προβλήτα ΙΙΙ (Δυτικό Τμήμα), έργο το οποίο συνεχίζουμε μόνοι μας.

Η εταιρία μας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της εποχής, δραστηριοποιείται πλέον στα βιοκλιματικά έργα και ιδιαίτερα στην κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι κινητήριος δύναμη στην ανάπτυξη της εταιρίας μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στην ανοδική πορεία και στην επίτευξη των υψηλών στόχων μας. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την πάγια πεποίθησή μας: Πιστεύουμε στην εργατικότητα, στην βούληση για πρόοδο και στην ευτυχία που προσφέρει η δημιουργία.

Ο Πρόεδρος της ΤΕΚΑΛ Α.Ε.,
Παναγιώτης Ψαλτάκος