;
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. απασχολεί πάνω από 60 άτομα (μηχανικούς, τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους), οι οποίοι βρίσκονται σε σχέση πολύχρονης συνεργασίας τόσο μεταξύ τους όσο και με την εταιρία. Αποτελούν ένα εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, ικανό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις υψηλότερες απαιτήσεις κάθε θέσης και να αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία κατά την διάρκεια των εργασιών μας –αποτελώντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο για την ΤΕΚΑΛ.