;
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ευθύνη για την σταθερή και επιτυχημένη πορεία της ΤΕΚΑΛ ανήκει σε μία δυναμική και συμπαγή ομάδα διοίκησης. Χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας αποτελούν η σύγχρονη οργάνωση, η εκτεταμένη εμπειρία των ατόμων που τη στελεχώνουν, η επιχειρηματική ευελιξία, η αφοσίωση στην ποιότητα και η διαρκής αναζήτηση της καινοτομίας. Η διοικητική ομάδα της εταιρείας αποδεικνύει συνεχώς την ευστοχία των χειρισμών και της στρατηγικής που εφαρμόζει, γεγονός που πιστοποιείται και από τα σταθερά αναπτυξιακά βήματα που ακολουθεί η εταιρία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  dioikitiko-sumvoulio

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

Σε συνεργασία με ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες η Εταιρία έχει συντάξει και εφαρμόζει Κανονισμό Εργασίας, ο οποίος εκφράζει την εταιρική κουλτούρα της και ισχύει για όλο το Προσωπικό, ρυθμίζοντας τις σχέσεις της Εταιρίας και των εργαζομένων, ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες ανάγκες της και τον Νόμο.

Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικής επικάλυψης αρμοδιοτήτων ή κενού αρμοδιότητας, προσφέροντας οφέλη ως προς την συνολική αποδοτικότητα και εξαλείφοντας τις όποιες αγκυλώσεις προκύπτουν φυσιολογικά στους κόλπους ενός εκτεταμένου επιχειρηματικού οργανισμού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. έχει πλήρη αντίληψη πως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται και ως εκ τούτου διατηρεί στενούς δεσμούς με το κοινωνικό γίγνεσθαι, τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Το όφελος το οποίο μπορεί να αποκομίσει η κοινωνία, αποτελεί βασικό κίνητρο στην πολύπλευρη προσπάθεια της εταιρίας να βελτιώνεται συνεχώς. Βάση αυτής της λογικής η εταιρία έχει θέσει ως βασική της στόχευση να υποβοηθά την κοινωνία ποικιλοτρόπως: α) με το να υποστηρίζει νέους ανθρώπους να εισέλθουν στη βιομηχανία β) με το να συμμετέχει σε αθλητικές εκδηλώσεις, χορηγίες αθλητικών συλλόγων κ.α.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη λειτουργία της εταιρείας είναι η φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάπτυξής της.

Οι κύριοι στόχοι της υγείας και της πολιτικής ασφάλειας είναι η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και την εξαφάνιση ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε κάθε χώρο εργασίας.

Αρχές Ασφάλειας:
  • Προτεραιότητα είναι η ασφάλεια.
  • Τραυματισμοί & ασθένειες που συνδέονται με την εργασία μπορούν να προληφθούν.
  • Ο εντοπισμός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων της ασφάλειας και της υγείας είναι οι προτεραιότητές μας.
  • Η διαφάνεια, η ανατροφοδότηση και η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί για την επιτυχία της ασφάλειας.
  • Η ασφάλεια σημαίνει σωστή επιχείρηση και κρίσιμη πτυχή της υψηλής απόδοσης οργάνωσης.
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

 

Δηλώσεις Πολιτικής ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Ποιότητα - η βασική μας προτεραιότητα

Ο Όμιλος TEKAL S.A. εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα πιστοποιημένα κατά ISO – 9001:2008 και ISO-14001:2004, γεγονός το οποίο τον καθιστά ανάμεσα στους πρωτοπόρους στο χώρο των κατασκευών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ τον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας και από εδώ την Πολιτική Κατά της Δωροδοκίας της ΤΕΚΑΛ Α.Ε.