;
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Έτος

2022

Ισολογισμοί

pdf-icon

Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις

pdf-icon

2021

2020

2019

2018