;
 

ΕΜΠΟΡΙΟ

Εικόνα για την κατηγορία ΕΜΠΟΡΙΟ

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον εμπορικό τομέα από το 1990, κυρίως στην εγκατάσταση και συντήρηση των ειδικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εξοπλισμών καθώς και στον εξοπλισμό οργάνων στα κατασκευαστικά έργα, με ιδιαίτερη έμφαση σε εξοπλισμό HVAC. Επιπλέον, η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της DAIKIN (συστήματα κλιματισμού) και της BOSCH (Συστήματα Θέρμανσης Φυσικού Αερίου).