;
 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

TEKSIRT Α.Ε.

Η TEKSIRT Α.Ε. δημιουργήθηκε στην Αθήνα, από την ΤΕΚΑΛ Α.Ε., έχοντας ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της βασιζόμενη στις αξίες της υπευθυνότητας και της αποτελεσματικότητας.

Κύριά της ασχολία είναι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση κατασκευαστικών έργων. Δεν αρκείται, όμως, μόνο σε αυτό. Η εταιρία παρέχει πολλές και διαφορικές υπηρεσίες όπως (α) τη διοργάνωση ενός επαγγελματικού ταξιδιού, από τα αεροπορικά εισιτήρια ως την ενοικίαση αυτοκινήτου (β) την αγορά και πώληση ακινήτων (γ) την εκπόνηση μελετών πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανολόγου και γεωλόγου, καθώς και (δ) την εξεύρεση ανθρωπίνου δυναμικού για στελέχωση άλλων εταιριών, ειδικά τεχνικού προσωπικού. Επίσης, είναι σε θέση να αναλάβει όλα τα διοικητικά θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των θεωρήσεων (VISA), την ασφάλιση και οποιοδήποτε γραφειοκρατικό θέμα που μπορεί να καλύψει. Ακόμα, δημιουργεί και βρίσκει ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρίες στον Αραβικό Χώρο, και ειδικότερα στη Λιβύη. Στη Λιβύη η TESKIRT Α.Ε. παρέχει όλων των ειδών τις υπηρεσίες όπως την ενοικίαση αυτοκινήτου, τον οδηγό, τον βοηθό, τον μεταφραστή ακόμα και την ενημέρωση για την αραβική αγορά. Η εταιρία μας ειδικεύεται στην οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών για τους επιχειρηματίες και τα μέλη των επιχειρήσεων τους.

Η TEKSIRT A.Ε. δραστηριοποιείται με υψηλού επιπέδου, έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να επιτύχει τον σκοπό της σε όλους τους τομείς και με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Είμαστε σε θέση να υποσχεθούμε μια παροχή υψηλής ποιότητας που τη τηρεί απόλυτα τα χρονοδιαγράμματα.

 

ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ Ο.Ε

Η ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ Ο.Ε είναι μέλος του ομίλου εταιρειών της ΤΕΚΑΛ Α.Ε και ειδικεύεται στην ανάπτυξη Αιολικών πάρκων. Η εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε εταιρείες και επενδυτές που αναπτύσσουν αιολικά πάρκα. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται καλύπτουν τομείς όπως διερεύνηση του διαθέσιμου δυναμικού, το σχεδιασμό, τον τεχνικό έλεγχο, την αδειοδοτική διαδικασία, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την άδεια λειτουργίας, την κατασκευή, την συντήρηση και την λειτουργία.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

     Έλεγχος Θέσης πάρκου και Αιολικού δυναμικού
     Ενεργειακή απόδοση
     Σχεδιασμός και Οργάνωση πάρκου
     Έλεγχος απόδοσης
     Παρακολούθηση πάρκου
     Περιβαλλοντική αδειοδότηση
     Έκδοση αδείας λειτουργίας και αδείας Εγκατάστασης
     Προετοιμασία λειτουργίας
     Κατασκευή
     Συντήρηση και Λειτουργία

 

ΚΟΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

Η ΚΟΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ είναι μέλος του ομίλου εταιρειών της ΤΕΚΑΛ Α.Ε και ειδικεύεται στην ανάπτυξη Φωτοβολταικών πάρκων. Η εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε εταιρείες και επενδυτές που αναπτύσσουν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται καλύπτουν τομείς όπως τεχνικός έλεγχος, αδειοδοτική διαδικασία , περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια λειτουργίας, συντήρηση και λειτουργία.

Η εταιρεία έχει διαπεραιώσει αρκετά φωτοβολταικά πάρκα.

 

ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

Η ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ είναι μέλος του ομίλου εταιρειών της ΤΕΚΑΛ Α.Ε και ειδικεύεται στην ανάπτυξη Φωτοβολταικών πάρκων. Η εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε εταιρείες και επενδυτές που αναπτύσσουν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται καλύπτουν τομείς όπως τεχνικός έλεγχος, αδειοδοτική διαδικασία , περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια λειτουργίας, συντήρηση και λειτουργία.
Η εταιρεία λειτουργεί ιδιόκτητα και φωτοβολταικά πάρκα πελατών.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

     Έλεγχος εγκατάστασης
     Ενεργειακή απόδοση
     Σχεδιασμός και Οργάνωση πάρκου
     Έλεγχος απόδοσης
     Παρακολούθηση πάρκου
     Εκτίμηση ζημιών
     Περιβαλλοντική αδειοδότηση
     Έκδοση αδείας λειτουργίας και αδείας Εγκατάστασης
     Προετοιμασία λειτουργίας
     Κατασκευή
     Συντήρηση και Λειτουργία