;
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΠΕ)

Εικόνα για την κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΠΕ)

Στον τομέα της Ενέργειας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και του Περιβάλλοντος η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. έχει ιδρύσει την ΤΕΚΣΕΡΤ Α.Ε. που σκοπός της είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών για την πετροχημική βιομηχανία, την πετρελαϊκή εξόρυξη και το φυσικό αέριο. Η εταιρία αναπτύσσει φωτοβολταϊκά πάρκα στο νότιο τμήμα της Ελλάδας (Λακωνία), σε ιδιόκτητο οικόπεδο που έχει αγοραστεί ακριβώς για τον σκοπό αυτό, ενώ προετοιμάζει και αιολικό πάρκο στη Βόρειο Ελλάδα (στο Νομό Μακεδονίας). Παρέχει δε συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας σε άλλες εταιρείες μέσα από τους εξειδικευμένους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς της. Τέλος, ειδικεύεται και στην παραγωγή βιομάζας καθώς και στη συμπαραγωγή ενέργειας από δύο ή περισσότερες μορφές ενέργειας και βιομάζας.