;
 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Υποδομής

Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Αμαρύνθου & Γυμνού Ευβοίας

  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
  • Προϋπολογισμός -
Υποδομής

Κατασκευή Υποδομών για εγκατάσταση ERTG στον Προβλήτα ΙΙ

  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2013
  • Προϋπολογισμός -