;
 

ΣΧΕΔΙΟ

Εικόνα για την κατηγορία ΣΧΕΔΙΟ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Το τμήμα μελετών προσφέρει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλευτικές υπηρεσίες από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως και το στάδιο διαχείρισης των κατασκευασμένων εγκαταστάσεων για το κάθε έργο.