;
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Ενεργειακά / Βιομηχανικά

Αιολικό πάρκο στην περιοχή πέντε Πύργοι Κατερίνης

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
 • Προϋπολογισμός -
Ενεργειακά / Βιομηχανικά

Ανέγερση Μονάδας Βιοαερίου

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
 • Προϋπολογισμός 7.380.000,00€
Ενεργειακά / Βιομηχανικά

Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100KW στην Λακωνία

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
 • Προϋπολογισμός -
Ενεργειακά / Βιομηχανικά

Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100KW στην Λιθαροπέταμα Δ.Δ. Πισσώνας

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2012
 • Προϋπολογισμός -
Ενεργειακά / Βιομηχανικά

Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100KW στην Λογγαριά Δ.Δ. Καρύτσας

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2012
 • Προϋπολογισμός -
Ενεργειακά / Βιομηχανικά
Ενεργειακά / Βιομηχανικά

Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100KW στον Κακοπέρατο Νεροτριβιάς

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2012
 • Προϋπολογισμός -
Ενεργειακά / Βιομηχανικά
Ενεργειακά / Βιομηχανικά

Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 760KW στην Λ. Νάτο 120 στον Ασπρόπυργο

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2015
 • Προϋπολογισμός -
Ενεργειακά / Βιομηχανικά

Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 99,96KW στην Κωσταρά Δ.Δ. Στράτου

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2012
 • Προϋπολογισμός -