;
 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

Λιμενικά

Νέο παραλιακό κρηπίδωμα στις εγκαταστάσεις της FULGOR στο Σουσάκι Κορινθίας

  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
  • Προϋπολογισμός 2.263.636,00€
Λιμενικά

Νέος Προβλήτας Πετρελαιοειδών

  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2018
  • Προϋπολογισμός -
Λιμενικά

Προβλήτα ΙΙ Σ.ΕΜΠΟ. Προβλήτα ΙΙ, Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων

  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2012
  • Προϋπολογισμός -
Λιμενικά

Προβλήτα ΙΙΙ Σ.ΕΜΠΟ. Προβλήτα ΙΙI, Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων

  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
  • Προϋπολογισμός -