;
 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή μας είναι να καθιερώσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, οι οποίες θα βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και θα αποτελούν το εύλογο αποτέλεσμα της εμπειρίας που κατέχει η εταιρία στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ολοκλήρωση οικοδομικών έργων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, με τη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου εταιριών, η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.