;
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εικόνα για την κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. διαθέτει την άκρως εξειδικευμένη και απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της κατασκευής υποδομών για λιμενικά καθώς και για δημόσια έργα. Αυτή η ιδιότητά της σε συνδυασμό με την εκτενή εμπειρία της σε βιομηχανικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα αποτελούν βασικά της πλεονεκτήματα. Τα τελευταία χρόνια η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ασχολείται επίσης με την κατασκευή νέων, σύγχρονων χώρων στέγασης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.