;
 

ΕΡΓΑ

Φιλτρα
Λοιπά Οικοδομικά

Διαμόρφωση πάρκου στην Ν Ιωνία

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
 • Προϋπολογισμός -
Νοσοκομεία

Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2003
 • Προϋπολογισμός -
Λοιπά Οικοδομικά

Διαμόρφωση χώρων κάλυψης Ιλισού Καλλιθέα

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 1998
 • Προϋπολογισμός -
Λοιπά Οικοδομικά

Διαμόρφωση χώρων υπηρεσίας μηχανογράφησης ΥΠ.Ε.Π.Θ

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2000
 • Προϋπολογισμός -
Αθλητικά Κέντρα

Διασχολικό αθλητικό κέντρο Δήμου Μελισσίων

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
 • Προϋπολογισμός -
Υποδομής

Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Αμαρύνθου & Γυμνού Ευβοίας

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
 • Προϋπολογισμός -