;
 

Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη – Φάση Α΄)

Προδιαγραφές προϊόντων
Κύριος του Έργου Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
Τομέας / Κατηγορία Λιμενικά
Κατάσταση Σε εξέλιξη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
Προϋπολογισμός 102.954.367,15€

Επέκταση του επιβατικού λιμένα στην προσήνεμη περιοχή της εισόδου, νοτιοδυτικά του μόλου Θεμιστοκλέους, για την εξασφάλιση θέσεων παραβολής κρουαζιερόπλοιων. Οι εργασίες συνοψίζονται σε εργασίες εκσκαφής και εξυγίανσης πυθμένα, στην καθαίρεση του υφιστάμενου ακρομολίου στο μόλο Θεμιστοκλέους, την κατασκευή κυψελωτών κιβωτίων, πασσάλων και δοκού ανωδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή των κρηπιδωμάτων παραβολής και επιχώσεις για την διαμόρφωση του χερσαίου χώρου. Οι απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές για τη λειτουργία του νέου προβλήτα, όπως εγκατάσταση δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης, φωτισμού, ύδρευσης και πυρόσβεσης, καθώς και των υποστηρικτικών τους κτιρίων (κτίριο υποσταθμού και αντλιοστασίου πυρόσβεσης).  

Μοιράσου το

Εκτύπωση

product.print