;
 

Μελέτη - κατασκευή λουτρών (αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και μετατροπή τους σε Δημοτικό Πολυϊατρείο)

Προδιαγραφές προϊόντων
Κύριος του Έργου Δήμος Καλλιθέας
Τομέας / Κατηγορία Νοσοκομεία
Κατάσταση Ολοκληρωμένο
Ημερομηνία ολοκλήρωσης -
Προϋπολογισμός -

Μοιράσου το

Εκτύπωση

product.print