Αρχική Δραστηριότητες Εταιρική Δραστηριότητα

Εταιρική ΔραστηριότηταΗ ΤΕΚΑΛ Α.Ε. διαθέτει την άκρως εξειδικευμένη και απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της κατασκευής υποδομών για λιμενικά καθώς και για δημόσια έργα. Αυτή η ιδιότητά της σε συνδυασμό με την εκτενή εμπειρία της σε βιομηχανικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα αποτελούν βασικά της πλεονεκτήματα. Τα τελευταία χρόνια η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ασχολείται επίσης με την κατασκευή νέων, σύγχρονων χώρων στέγασης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.