Αρχική H Εταιρεία Μηχανήματα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Στην ιδιοκτησία τις εταιρίας βρίσκονται όλες οι απαιτούμενες τεχνικές υποδομές και ο κατάλληλος εξειδικευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, έτσι ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες της με επιτυχία.