Αρχική H Εταιρεία Εταιρικές Αξίες και Φιλοσοφία

Εταιρικές Αξίες και ΦιλοσοφίαΘεμελιώνοντας ένα ισχυρό αύριο.

Οι αξίες της εταιρίας μας περιλαμβάνουν τους εξής θεματικούς άξονες:

1. Ομαδικότητα, Υπευθυνότητα και Υψηλή Ποιότητα

2. Άρτια Τεχνογνωσία, Εφαρμογή Επιχειρηματικών Καινοτομιών & Νέων Τεχνολογιών

3. Ικανοποίηση των Αναγκών των Πελατών μας

4. Απόκτηση και Ανταλλαγή Γνώσης

5. Κοινωνική Ευθύνη & Προστασία του Περιβάλλοντος


Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. προάγει μια φιλοσοφία που στοχεύει στη διατήρηση και εδραίωση του κύρους της στην εγχώρια αγορά, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική επέκταση της εταιρίας σε νέες αγορές. Η εταιρία αξιοποιεί την κερδοφορία της, με βάση τους ακόλουθους θεματικούς πυλώνες, που διαμορφώνουν τη βάση της φιλοσοφίας της:

Ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών

Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Μέσα από τον συνεχή διάλογο και την ενσωμάτωση της συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων μερών στην παραγωγική διαδικασία, με τρόπο που προάγει την επικοινωνία, τη συναδελφικότητα και την αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνουμε τη σύλληψη, την κατανόηση και τη μετατροπή των προσδοκιών των πελατών μας σε πράξη. Σε πραγματοποιηθέντα έργα, με άλλα λόγια, και, τελικά, αυτό είναι που κάνει τη διαφορά για εμάς. Επιπλέον, συνειδητοποιώντας ότι οι σύγχρονες κατασκευαστικές εταιρείες αποτελούν μία συνεχή πηγή δημιουργικότητας, δεν αρκούμαστε στην επίτευξη μόνο των στόχων των πελατών μας, αλλά κυρίως προχωράμε ένα βήμα παραπάνω: προτείνουμε και τελικά εκτελούμε έργα που ξεπερνούν τις προσδοκίες τους.

Εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής

Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιχειρησιακές μας διαδικασίες με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας –την πηγή άλλωστε των οικονομικών αποτελεσμάτων και της ανάπτυξής μας. Η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών δεν αποτελεί μονάχα έναν επιθυμητό στόχο αλλά ένα πρότυπο πολιτικής ώστε να διαφυλαχθεί και να επεκταθεί η πελατειακή μας βάση, με βασικό μας μέλημα πάντοτε να παραμένει η συνέπεια σε σχέση με τα χρονικά όρια, την απαιτούμενη ποιότητα και τον προϋπολογισμό κόστους όπως αυτά έχουν οριστεί.

Καινοτομία

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ενθαρρύνει με ουσιαστικό τρόπο τις κατασκευαστικές καινοτομίες και υποστηρίζει την υιοθέτηση νέας γνώσης στον τρόπο λειτουργίας της. Η προσέγγισή της, η οποία βασίζεται στην ανταλλαγή γνώσεων (“knowledge sharing”) τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο και την κατάλληλη χρήση εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, εγγυάται την κατασκευή εγκαταστάσεων που τις χαρακτηρίζουν η απόλυτη ομοιογένεια και η νεοτερικότητά τους. Η αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων καθώς και η δημιουργία δικτυακών δομών αποτελούν τη βασική διαχειριστική μας φιλοσοφία ως προς την επίτευξη των στόχων μας. Με εφόδιο τα παραπάνω η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. έχει καταφέρει να διακριθεί σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την πρωτοπορία σε κατασκευαστικές τεχνικές καθώς και να αποσπάσει κολακευτικές αναφορές στον παγκόσμιο ειδικό τύπο όσον αφορά την εφαρμογή καινοτομιών.