Αρχική Εταιρική Διακυβέρνηση Υγεία και Ασφάλεια

Υγεία και ΑσφάλειαΈνας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη λειτουργία της εταιρείας είναι η φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάπτυξής της.

Οι κύριοι στόχοι της υγείας και της πολιτικής ασφάλειας είναι η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και την εξαφάνιση ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε κάθε χώρο εργασίας.

Αρχές Ασφάλειας:

  • Προτεραιότητα είναι η ασφάλεια.
  • Τραυματισμοί & ασθένειες που συνδέονται με την εργασία μπορούν να προληφθούν.
  • Ο εντοπισμός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων της ασφάλειας και της υγείας είναι οι προτεραιότητές μας.
  • Η διαφάνεια, η ανατροφοδότηση και η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί για την επιτυχία της ασφάλειας.
  • Η ασφάλεια σημαίνει σωστή επιχείρηση και κρίσιμη πτυχή της υψηλής απόδοσης οργάνωσης.