Αρχική Εταιρική Διακυβέρνηση Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική ΕυθύνηΗ ΤΕΚΑΛ Α.Ε. έχει πλήρη αντίληψη πως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται και ως εκ τούτου διατηρεί στενούς δεσμούς με το κοινωνικό γίγνεσθαι, τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Το όφελος το οποίο μπορεί να αποκομίσει η κοινωνία, αποτελεί βασικό κίνητρο στην πολύπλευρη προσπάθεια της εταιρίας να βελτιώνεται συνεχώς. Βάση αυτής της λογικής η εταιρία έχει θέσει ως βασική της στόχευση να υποβοηθά την κοινωνία ποικιλοτρόπως: α) με το να υποστηρίζει νέους ανθρώπους να εισέλθουν στη βιομηχανία β) με το να συμμετέχει σε αθλητικές εκδηλώσεις, χορηγίες αθλητικών συλλόγων κ.α.