Αρχική Εταιρική Διακυβέρνηση Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική ΔιακυβέρνησηΗ ευθύνη για την σταθερή και επιτυχημένη πορεία της ΤΕΚΑΛ ανήκει σε μία δυναμική και συμπαγή ομάδα διοίκησης. Χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας αποτελούν η σύγχρονη οργάνωση, η εκτεταμένη εμπειρία των ατόμων που τη στελεχώνουν, η επιχειρηματική ευελιξία, η αφοσίωση στην ποιότητα και η διαρκής αναζήτηση της καινοτομίας. Η διοικητική ομάδα της εταιρείας αποδεικνύει συνεχώς την ευστοχία των χειρισμών και της στρατηγικής που εφαρμόζει, γεγονός που πιστοποιείται και από τα σταθερά αναπτυξιακά βήματα που ακολουθεί η εταιρία.