Αρχική Εταιρική Διακυβέρνηση Εσωτερικός κανονισμός

Εσωτερικός κανονισμόςΣε συνεργασία με ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες η Εταιρία έχει συντάξει και εφαρμόζει Κανονισμό Εργασίας, ο οποίος εκφράζει την εταιρική κουλτούρα της και ισχύει για όλο το Προσωπικό, ρυθμίζοντας τις σχέσεις της Εταιρίας και των εργαζομένων, ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες ανάγκες της και τον Νόμο.

Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικής επικάλυψης αρμοδιοτήτων ή κενού αρμοδιότητας, προσφέροντας οφέλη ως προς την συνολική αποδοτικότητα και εξαλείφοντας τις όποιες αγκυλώσεις προκύπτουν φυσιολογικά στους κόλπους ενός εκτεταμένου επιχειρηματικού οργανισμού.