Αρχική Εταιρική Διακυβέρνηση Δηλώσεις Πολιτικής ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Δηλώσεις Πολιτικής ΤΕΚΑΛ Α.Ε.Δηλώσεις Πολιτικής ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Ποιότητα - η βασική μας προτεραιότητα

Ο Όμιλος TEKAL S.A. εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα πιστοποιημένα κατά ISO – 9001:2008 και ISO-14001:2004, γεγονός το οποίο τον καθιστά ανάμεσα στους πρωτοπόρους στο χώρο των κατασκευών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ τον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας και από εδώ την Πολιτική Κατά της Δωροδοκίας της ΤΕΚΑΛ Α.Ε.