Αρχική Εταιρική Διακυβέρνηση Δηλώσεις Πολιτικής ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Δηλώσεις Πολιτικής ΤΕΚΑΛ Α.Ε.Ποιότητα - η βασική μας προτεραιότητα

Ο Όμιλος TEKAL S.A. εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα πιστοποιημένα κατά ISO – 9001:2008 και ISO-14001:2004, γεγονός το οποίο τον καθιστά ανάμεσα στους πρωτοπόρους στο χώρο των κατασκευών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.