Αρχική Έργα Νοσοκομεία Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου

Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου