Αρχική Έργα Νοσοκομεία Μελέτη - κατασκευή λουτρών (αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και μετατροπή τους σε Δημοτικό Πολυϊατρείο)

Μελέτη - κατασκευή λουτρών (αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και μετατροπή τους σε Δημοτικό Πολυϊατρείο)