Αρχική Έργα Νοσοκομεία

Νοσοκομεία

Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου

Δείτε

Μελέτη - κατασκευή λουτρών (αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και μετατροπή τους σε Δημοτικό Πολυϊατρείο)

Δείτε

Μελέτη - κατασκευή υπάρχοντος κτιρίου προς δημιουργία ψυχιατρικού ξενώνα Νοσοκομείου Ευαγγελισμού

Δείτε