Αρχική Έργα Λιμενικά Προβλήτα ΙΙΙ Σ.ΕΜΠΟ. Προβλήτα ΙΙI, Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων

Προβλήτα ΙΙΙ Σ.ΕΜΠΟ. Προβλήτα ΙΙI, Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων