Αρχική Έργα Εκπαιδευτήρια Ανακατασκευή 1oυ Δημοτικού σχολείου Πόρου (διατηρητέο)

Ανακατασκευή 1oυ Δημοτικού σχολείου Πόρου (διατηρητέο)