Αρχική Έργα Έργα υπό Κατασκευή Έργα Λιμενικά Κατασκευή νέου Κρηπιδότοιχου εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων περιοχής Αγ. Νικολάου Κεντρικού Λιμάνι Πειραιά (2015-2016)

Κατασκευή νέου Κρηπιδότοιχου εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων περιοχής Αγ. Νικολάου Κεντρικού Λιμάνι Πειραιά (2015-2016)